Władysław Korowajczyk,
Łódź

Jak kamienie rzucone przez Boga na szaniec

18 listopada 2000 odbyła się w Łodzi podniosła uroczystość mająca wymiar religijny i patriotyczny. Poświęcona ona była wysiłkowi zbrojnemu Wileńszczyzny i ofiarom mieszkańców tej Ziemi, w obronie wolności i niepodległości nie tylko Kresów północno - wschodnich, ale całej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Organizatorami byli miejscowy proboszcz ks. prałat Tadeusz Bednarek i Okręg Wileński Armii Krajowej "Wiano".

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego i Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej w Łodzi przy ul. K. K. Baczyńskiego 156 Mszą świętą. Wielkim wyróżnieniem i zaszczytem było przybycie ks. arcybiskupa Władysława Ziółka duszpasterza Archidiecezji Łódzkiej. Ks. arcybiskup koncelebrował Mszę świętą w otoczeniu innych kapłanów. Wygłosił przepiękną i wzruszającą homilię. Podkreślił w niej ogromny wysiłek zbrojny ludności Wileńszczyzny i wielkie ofiary, jakie poniosła ludność tej Ziemi w walce z okupantami niemieckim i sowieckim. Ten wkład nie poszedł na marne. Ofiarą swego życia i krwi mieszkańcy Wileńszczyzny przyczynili się do tego, że obecna Polska jest wolna i niepodległa.

Po Mszy świętej ks. arcybiskup wraz z pocztami sztandarowymi i uczestnikami Eucharystii przeszedł do Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Poświęcił piękną kopię obrazu Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie oraz dwie tablice epitafijne.

Jedna z nich poświęcona jest młodzieży wileńskiej, która ofiarą własnej krwi walczyła o Niepodległą Ziemię Wileńską i Polskę. Druga tablica poświęcona jest ofiarom Ponar.

Delegacja Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod poświęconymi tablicami polskiej martyrologii na Wschodzie.

Odbył się Apel Poległych prowadzony przez ppłk. Jerzego Urbankiewicza z udziałem młodzieży Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. Jana Pawła. Przy wtórze werbli padały nazwiska tych, którzy nie doczekali wolności.

Następnie uczestnicy przeszli do nowej siedziby Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Muzeum istnieje już wiele lat, ale dopiero teraz zostało przeniesione do nowych, znacznie większych sal Liceum Katolickiego. Tu ks. arcybiskup Władysław Ziółek dokonał poświęcenia siedziby Muzeum.

W ostatnich czasach, w związku ze znacznie większą powierzchnią przeznaczoną na Muzeum, pojawiło się szereg nowych eksponatów. Znajduje się tam wierna kopia wysokości 3 m. Ostrej Bramy w Wilnie wraz z Matką Bożą w srebrzystej koszulce. W tle Sanktuarium widnieje kopia górujących nad Wilnem Trzech Krzyży, tak charakterystycznych dla miasta nad Wilią, autorstwa Antoniego Wiwulskiego.

Na uroczystości przyjechali także byli żołnierze Armii Krajowej z całej Polski. Przybyli członkowie Rodziny Ponarskiej i Rodziny Katyńskiej, członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, wielu wilnian i łodzian.

Najserdeczniejsze Bóg zapłać wszystkim organizatorom oraz młodzieży szkolnej, która z takim oddaniem i zaangażowaniem wzięła udział w tych uroczystościach.

NG 1 (490)