Tydzień w skrócie

Uproszczono

Rząd RL zaakceptował poprawki do ustawy o służbie państwowej. Poprawki znacznie ułatwią przyjęcie, zwolnienie oraz przesunięcie urzędników państwowych.

Bank

Prezydent RL V. Adamkus oficjalnie zaproponował dotychczasowemu prezesowi Litewskiego Banku Narodowego R. Đarkinasowi pozostanie na tym stanowisku przez następną kadencję. Obecna kadencja prezesa banku kończy się w lutym.

Wywiad

Minister Ochrony Kraju L. Linkevičius mianował nowym szefem wywiadu wojskowego pułkownika - porucznika G. Bagdonasa. Dotychczas to stanowisko zajmował cywil K. Mickevičius.

Bezrobocie

W grudniu poziom bezrobocia na Litwie wzrósł o kolejne 0,5 proc. W dniu 1 stycznia bezrobocie wyniosło 12,6 proc. W porównaniu z rokiem 1999 liczba bezrobotnych wzrosła o 27,3 proc.

Parlamentarzyści

70 proc. posłów minionej kadencji, którzy nie dostali się do parlamentu, pozostaje bez pracy.

Cięcia

Uposażenia urzędników państwowych w 2001 roku zmniejszą się o 1 mln 998 tys. Lt. Najwięcej bezrobotnych jest wśród konserwatystów. Obecni oraz byli posłowie na Sejm z ramienia tej partii utworzyli klub, którego zadaniem będzie walka z bezrobociem wśród byłych parlamentarzystów.

Emerytury

Z powodu opieszałości urzędników w tym miesiącu w niektórych miejscowościach Litwy, w tym w Wilnie i rejonie trockim emerytury będą wypłacone z opóźnieniem. Powodem opóźnienia jest niezawarta na ten rok umowa z "Lietuvos pađtas".

NG 1 (490)