O odszkodowaniach za prace niewolnicze

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników, 3 kwietnia 2000 roku zebrane w redakcji osoby powołały społeczny Komitet do Spraw Odszkodowań za Prace Niewolnicze pod przewodnictwem Henryka Połońskiego.

Na zapytanie skierowane do Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie, przed kilkoma dniami na ręce prezesa H. Połońskiego nadeszła odpowiedź, z której wynika, że władze niemieckie uchwaliły ustawę o powołaniu Federalnej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Ustawa fundacyjna weszła w życie 12 sierpnia 2000 roku.

Głównym celem niemieckiej Fundacji jest przekazanie za pośrednictwem organizacji partnerskich środków finansowych na przyznanie świadczeń dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy oraz osób poszkodowanych w wyniku niesprawiedliwości z czasów narodowego socjalizmu.

Wypłaty przeznaczone są dla żyjących ofiar represji. Wyjątek stanowią następcy prawni osób poszkodowanych zmarłych w dniu 16 lutego 1999 roku i później.

Świadczenia dla osób zamieszkałych na Litwie będą opłacane poprzez Fundację w Rosji.

Osoby, które w dniu 15 lutego 2000 r. na stałe zamieszkiwały na terenie Litwy, a które wykonywały pracę głównie na terenie dzisiejszej Republiki Austrii, będą otrzymywać świadczenia z austriackiego Funduszu Pojednawczego.

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 11 kwietnia 2001 roku.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia, a które nie występowały wcześniej o przyznanie pomocy z FPNP bądź, gdy nie uzyskały takiej pomocy z uwagi na brak dokumentów potwierdzających prześladowania, zobowiązane będą do dołączenia dokumentów potwierdzających represje nazistowskie oraz kopii dowodu osobistego.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do uzyskania świadczenia zmarła w dniu 16 lutego 1999 r. lub później, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia w równych częściach są żyjący współmałżonek oraz żyjące dzieci. Jeżeli od żadnej z tych osób nie wpłynie wniosek, do ubiegania się o świadczenie uprawnione są wnuki osoby poszkodowanej. Jeśli i od nich nie wpłynie wniosek, ubiegać się może rodzeństwo poszkodowanego. W ostatniej kolejności do ubiegania się o świadczenie uprawnieni są spadkobiercy wymienieni w testamencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować osoby zainteresowane, że Sejm RL stanowczą decyzją zobowiązał Litewskie Centrum Ludobójstwa do podjęcia prac, związanych z zabezpieczeniem praw obywateli Litwy, którzy mają prawo do powyższych odszkodowań. (2001 Vilnius, Didţioji 17/1, Genocido Centras, tel. 314 - 560, Algirdas Stankevičius).

Zgodnie z uzyskaną informacją Centrum Ludobójstwa prowadzi rozmowy ze stroną niemiecką i rosyjską o potrzebie otwarcia przedstawicielstwa rosyjskiej Fundacji na Litwie.

NG 1 (490)