Powiedzieli...

Henrikas Ţukauskas, minister ochrony środowiska o swej pracy

"Przed objęciem stanowiska myślałem, że tu będzie nuda, będziemy pracować z "trawką i żabkami"

Eduardas Vilkas, ekonomista

"Jeśli nawet ze Związku Radzieckiego potrafiliśmy wydzierać korzyści, to do Unii Europejskiej tym bardziej potrafimy dostosować się"

Andrius Kubilius, poseł na Sejm RL, były premier rządu RL

"Największym problemem władzy w przyszłym roku będzie sama władza"

NG 1 (490)