Kowieńska premiera na wileńskiej scenie

29 grudnia ub. r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku oraz redakcji "Naszej Gazety" na Wielkiej 40 było niezwykle wesoło, głośno i ciasno.

Zgodnie z zapowiedzią przybyło tu około sześćdziesięciu dzieci z rodzicami z Wilna, rejonu wileńskiego oraz Kowna, by wspólnie bawić się przy noworocznej choince pod kierownictwem wesołego, miłego oraz obfitego w pomysły i dary Świętego Mikołaja w osobie Romy Romansewicz.

Wyjątkową atrakcją wieczoru było przybycie z Kowna dziecięcego teatru "Skrzat", działającego od kilku miesięcy przy Kowieńskim Oddziale Związku pod kierownictwem znanej reżyser i aktorki Hanny Szumiłło, córki przedwojennych działaczy polskich na Litwie wraz z niestrudzoną prezes Genowefą Chomańską. Zebrani szczególnie docenili ten wysiłek Rodaków z Kowna z uwagi, iż premierowy ich występ odbył się właśnie wobec zebranych "na stołecznej scenie".

Obfitość owoców, słodyczy, napojów, darów oraz piękny świąteczny wystrój zebrani zawdzięczają prezesom kół na Zwierzyńcu Janinie Sławińskiej i Antoninie Połtawiec oraz właścicielce przedsiębiorstwa w Gałgach Halinie Tomaszewicz.

Obawy, że prawie stupięćdziesięcioletnia podłoga nie wytrzyma hasających dzieci i, że reżyser Hanna Szumiłło spóźni się na spektakl w teatrze w Kownie - były bezpodstawne. Wszystko się pięknie udało. Oby tak zawsze.

Na zdjęciach: scena ze spektaklu; Święty Mikołaj wśród dziatwy.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 1 (490)