Rita GRUMADAITË

Dyplomaci litewscy wyciągną rękę do Rosji

Więcej uwagi - na Wschód

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza zaktywizować stosunki z Rosją. Postanowiono wyznaczyć jednego wiceministra jako odpowiedzialnego za stosunki z Rosją.

Według danych, jakie posiada "Lietuvos rytas", najrealniejszym kandydatem na to stanowisko jest konsul generalny kraju w obwodzie kaliningradzkim, 33-letni Evaldas Ignatavičius.

Przedwczoraj prezydent Valdas Adamkus, minister spraw zagranicznych Antanas Valionis i ambasador w Rosji Zenonas Namavičius wspólnie omówili posunięcia dyplomatyczne, które przyczyniłyby się do przerwania dłuższej pauzy w stosunkach dwustronnych, popchnęły do przodu sprawę ratyfikacji w rosyjskiej Dumie układu o granicy państwowej.

Przygotowują wizytę V. Adamkusa

Dialog Wilna i Moskwy oziębiły przyjęta w końcu rządów konserwatystów ustawa o odszkodowaniach za straty, jakie wyrządziła okupacja sowiecka, oraz zaostrzony ton prawicowych polityków, gdy jest mowa o Rosji.

Prezydent Valdas Adamkus został zaproszony do złożenia w Moskwie wizyty, która może nastąpić nie wcześniej niż w lutym.

("Lietuvos rytas" z 2212 2000 r.)

NG 2 (491)