Wiadomości gospodarcze

* W tym roku rząd litewski zamierza pożyczyć 3 mld litów, w tym na rynku wewnętrznym - blisko 1,8 mld Lt, zaś od międzynarodowych organizacji finansowych oraz banków zagranicznych - około 1,2 mld.

* Rosyjski koncern gazowy "Gazprom" zrobił ustępstwo dla Litwy - od 1 stycznia za 1000 metrów sześciennych gazu ?Lietuvos dujos?, zamiast przewidzianych poprzednio 82 USD, płaci 79 dolarów - o 1 dolar więcej niż w roku ubiegłym.

* Zgodnie z zatwierdzonymi na rok 2001 limitami importu nie rozlewanych napojów alkoholowych i surowców kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa będą mogły bez cła wwieźć 62,7 tys. dekalitrów destylatu-surowca, 27 tys. dekalitrów whisky, 7 tys. dekalitrów koncentratu likierowego, 3 tys. dekalitrów brandy, 6 tys. dekalitrów sfermentowanego soku wiśniowego.

* Borykająca się z trudnościami finansowymi spółka "Klaipëdos nafta" zaciągnie pożyczkę w wysokości 17 mln litów, aby zakończyć rekonstrukcję terminalu produktów naftowych. Pożyczki na okres 7 lat obiecuje udzielić "Vilniaus bankas". "Klaipëdos nafta" dotychczas nie zdołała uzupełnić środków obrotowych oraz uzyskać pożyczki na zakończenie rekonstrukcji. Do modernizacji terminalu zainwestowano już prawie 500 mln litów, z tego około 280 mln stanowią środki pożyczone.

* W ciągu 2000 r. na Litwie sprywatyzowano 952 obiekty za 1,097 mld litów - dwukrotnie więcej niż w roku pozaprzeszłym. Jednakże ta suma może być znacznie mniejsza, gdy nie uda się sprzedać "Lisco". Spodziewane jest, że za spółkę, umieszczoną na liście obiektów sprzedanych w 2000 r., otrzyma się co najmniej 200 mln. W tym roku planuje się, że Fundusz Prywatyzacji będzie miał dochód w wysokości 1,2 mld litów.

* Na dzień 1 października bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie wyniosły 9,228 mld litów (2,307 mld USD). W trzecim kwartale wzrosły one o 484 mln litów. Na początku października na 1 mieszkańca kraju przypadało 2497 Lt (624 USD) tych inwestycji.

* Głównymi krajami - inwestorami były Dania (1,557 mld litów), USA (1,364 mld litów), Szwecja (1,221 mld litów), Estonia (669 mln litów), Niemcy (636 mln litów).

("Veidas", nr 1 z 2001 r.)

NG 2 (491)