Piotr Puszklewicz

Kombatancki opłatek

W minioną niedzielę, 14 stycznia br. z różnych miejscowości Ziemi Wileńskiej przybyli do Rukojń członkowie Klubu Polskich Kombatantów ?Wrzesień 39?, aby tradycyjnie przełamać się opłatkiem, złożyć wzajemnie życzenia zdrowia i pomyślności, dziękując Opatrzności, iż dane im było nie tylko przeżyć wojnę, trudne lata powojenne, ale również w zdrowiu spotkać z kolegami broni XXI wiek.

Przybyłych pozdrowili prezes klubu Jan Wieromiej, wojskowy attache Ambasady RP w Wilnie płk Włodzimierz Marzęda, starosta gminy Leonarda Sapkiewicz oraz niżej podpisany.

W imieniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pamiątkowe medale zostały wręczone Janowi Wieromiejowi, Janowi Czepielewskiemu oraz najstarszemu członkowi Klubu Zenonowi Siwińskiemu.

Opłatkowe spotkanie uświetnił zespół "Remedium" pod kierownictwem nauczycielki Alicji Raguckiej, który wykonał kolędy, piosenki wojskowe i patriotyczne.

Tradycyjnie też (wstydź się młodzieży!) były piękne klasyczne walce, poleczki i poloneze.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 2 (491)