Józef Szczepański

poeta, żołnierz "Parasola", autor piosenki "Pałacyk... M.", zmarł dnia 11 września 1944 r., od ran, odniesionych w walkach na Starówce. Żył 22 lata.

Czerwona zaraza

Czekamy ciebie - "czerwona zarazo"
Byś wybawiła nas od "czarnej śmierci",
Byś nam - kraj przed tym rozdarłszy naćwierci -
Była zbawieniem , witamy z odrazą...

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
Zbydlęciałego pod twych rządów knutem,
Czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
Swego zalewu haseł i poszumu...

Czekamy ciebie - ty, odwieczny wrogu,
Morderco krwawy wielu naszych braci...
Czekamy ciebie - nieżeby zapłacić,
Lecz chlebem witać na rodzinnym progu.

Żebyś ty wiedział nienawistny "zbawco"
Jakiej ci śmierciżyczymy w podzięce
I jak bezsilnie zaciskamy ręce
Pomocy prosząc, podstępny oprawco!

Żebyś ty wiedział - dziadów naszych kacie,
Sybirskich więzień ponura legendo -
Jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą -
Wszyscy Słowianie, wszyscy twoi "bracia"!

Żebyś ty wiedział - jak to strasznie boli
Nas - dzieci Wielkiej, Niepodległej,Świętej,
Skuwać w kajdanyłaski twej przeklętej,
Cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli...

Legła twa armia "zwycięska", "czerwona"
U stópłun jasnych płonącej Warszawy
Iścierwią duszę syci - bólem krwawym
Garstki szaleńców, co na gruzach kona...

Miesiąc już mija od Powstania chwili!
Łudzisz nas czasem dział swoichłomotem
Wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
Powiedzieć sobie -że znów z nas zakpili...

Czekamy ciebie! Nie dla nasżołnierzy -
Dla naszych rannych... mamy ich tysiące!!!
Ich dzieci tutaj i matki karmiące,
I po piwnicach zaraza się szerzy...

Czekamy ciebie - ty zwlekasz i zwlekasz...
Ty się nas boisz! I my wiemy o tym!
Chcesz - byśmy wszyscy tu legli pokotem!
Naszej zagłady pod Warszawą czekasz!

Nic nam nie zrobisz - masz prawo wybierać:
Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić,
Lub czekać dalej iśmierci zostawić...
Śmierć nam nie straszna - umiemy umierać...

Ale wiedz o tym,że z naszej mogiły
Nowa się Polska Zwycięska narodził!!!
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzi -
Czerwony władco rozbestwionej siły!!!


Notatka historyczna

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni, do 2 października.

Wojska sowieckie prawy brzeg Wisły (dzielnica Praga) zajęły 14 września 1944 roku. W ciągu czterech miesięcy aż do 17 stycznia 1945 roku z drugiego brzegu bezczynnie obserwowały, jak masowo byli mordowani bohaterscy mieszkańcy stolicy, których zginęło około dwustu tysięcy. Wskutek planowego niszczenia miasta przez hitlerowców w czasie powstania i po jego zakończeniu zniszczeniu uległo 75% stanu jego zabudowy, zdewastowano i rozgrabiono wielowiekowy dorobek kultury narodu polskiego...

NG 2 (491)