Daiva ZIMBLIENË

Rodzinne miasto jest obce swym dzieciom

W Wilnie mieszkańcom innej narodowości trudniej jest osiągać naukę i karierę niż Litwinom

Fakty budzą zaniepokojenie

Wielonarodowościowe Wilno odwraca się plecami do mieszkańców innych narodowości. Większość publiczności w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym stanowią Litwini, nazwiska znacznej części podejrzanych, których zatrzymuje policja, mają brzmienie słowiańskie.

Porównując komunikaty policji z września roku ubiegłego i obecnego, okazało się, że w roku ubiegłym w Wilnie zatrzymano 513 podejrzanych, spośród których 202 miało litewskie nazwiska i imiona, natomiast 311 - nie litewskie.

Wśród 349 zatrzymanych we wrześniu br. nazwiska o brzmieniu nie litewskim miały 204 osoby.

Mężczyzna zmienił nazwisko

47-letni wilnianin Viačeslavas Volovojus mówi, że wymieniając radziecki dowód osobisty na litewski, zmienił również swoje nazwisko.

"Byłem Wołowoj, zostałem Volovojusem. Jakby to nie było dziwne, ale na Litwie nazwisko ma wielkie znaczenie przy zatrudnianiu. Pierwszeństwo zawsze będzie miał Litwin" - twierdzi przewodniczący republikańskiego związku zawodowego taksówkarzy i kierowców mikrobusów.

Wileńszczyzna - to tygiel narodów

Według danych Departamentu Statystyki, na 3,7 mln mieszkańców Litwy Litwini stanowią 81 proc., Rosjanie - 8,1 proc., Polacy - 6,9 proc., Białorusini - 1,4, Ukraińcy - 1, Żydzi, Łotysze, Tatarzy, Cyganie - po 0,1, inne narodowości - 0,7 proc.

W Wilnie mieszka 50,5 proc. Litwinów, 20,2 proc. Rosjan, 18,8 proc. Polaków, 5,3 proc. Białorusinów, 2,3 proc. Ukraińców, 1,6 proc. Żydów i 1,3 proc. przedstawicieli innych narodowości.

W rejonie wileńskim większość mieszkańców - 63,5 proc. - stanowią Polacy, 9,1 proc. - Rosjanie, 4,7 proc. - Białorusini, 0,9 proc. - Ukraińcy, 0,1 proc. - Żydzi, 0,9 proc. - przedstawiciele innych narodowości i tylko 20,8 proc. - Litwini.

Wykształcenie - to bardzo ważne

Brak wykształcenia staje się największą przeszkodą w dążeniu do kariery i wysokich zarobków.

Spośród prawie 64 tys. studentów w wyższych uczelniach, większość - 48 tys. stanowią Litwini i nieco ponad 2 tys. - Rosjanie, 1700 - Polacy, 943 - przedstawiciele innych narodowości i 10.600 młodych ludzi, którzy nie podali swej narodowości.

Nieco inna sytuacja jest w Wileńskiej Szkole Radioelektroniki i Mechaniki Precyzyjnej. 80 proc. uczniów tej placówki nie jest Litwinami. W szkole nauka odbywa się tylko po litewsku.

("Lietuvos rytas" z 9 12 2000 r.)

NG 2 (491)