Andrzej Matysek - Hram

POCZET PAPIEŻY

Drodzy Czytelnicy - Rodacy:

Dzięki uprzejmości redakcji "Naszej Gazety" mogę Państwu zaprezentować fragmenty wydanej w lipcu 2000 roku książki p.t. "Poczet Papieży". Dane do tej książki zbierałem od lat 50. Zebrałem dużo materiału, lecz po głębszej analizie i po uwzględnieniu sytuacji na rynku wydawniczym, postanowiłem ograniczyć zebrany materiał do esencjonalnych informacji tak, by był on przydatny ogółowi czytelników, a nie stal się specjalistyczna rozprawą.

Otrzymywane obecnie listy od Czytelników potwierdziły mój wybór, gdyż twierdzą Oni, że "książka ta jest niezwykle przejrzysta, rzeczowo napisana barwnym językiem, zrozumiała (zawiera interpretację skomplikowanych haseł), przystępna, jest to po prostu Nasza książka..."

Publikacja zawiera syntetycznie i o charakterze popularnym zredagowane informacje na temat dziejów papiestwa, w tym poszczególnych papieży na przestrzeni dziejów od św. Piotra do Jana Pawła II. "Książka obok historii papiestwa przedstawia trudną a zarazem piękną historię Kościoła.

Ciągłe zmagania się, czasami bardzo bolesne - mimo ludzkich słabości jego członków - o czystość powierzonego przez Chrystusa Depozytu Wiary i o wolność wobec grożącego na przestrzeni dziejów "cezaropapizmu władzy świeckiej", a nade wszystko wręcz namacalna obecność w nim Chrystusa - oto co nasuwa się po lekturze tej publikacji" - stwierdził ks. prof. Józef Krętosz.

Książkę pisałem przy współpracy z wykładowcami Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Szczególne podziękowania jestem winien wyżej wymienionemu ks. prof. Józefowi Kretoszowi oraz ks. doc. dr hab. Stanisławowi Pisarkowi.

Pierwszy rozdział jaki Państwu zaprezentujemy - to "Drzewo papieży", który opracowałem na wzór drzewa genealogicznego, w którym oprócz prawowicie panujących papieży umieściłem również antypapieży, nie nadając im jednak kolejnego numeru oraz podałem okresy sediswakancji - okresy wakatu, braku obsadzenia tronu papieskiego. W "Drzewie papieży" podane są poszczególne pontyfikaty, zdjęcia i herby papieży. Symbolem władzy papieskiej oprócz białej długiej stuły jest Tiara - potrójna korona(1) Ojca królów i książąt, (2) króla i zwierzchnika religijnego świata, (3) wikariusza Chrystusa.

Drugi rozdział to "Krótka charakterystyka papieży"; trzeci "Wybrane zasługi papieży dla Kościoła" i czwarty ''Papieże w statystyce".

Ufam, że przekazane wiadomości z mojej książki wzbogacą Państwa wiedzę i staną się zaczynem do głębszego poznania historii Kościoła.

Wszystkim Czytelnikom ''Naszej Gazety'' przekazuję przesłanie:

"'Niech Cię - drogi Czytelniku - Pan błogosławi i strzeże. Niech pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem".

I pamiętaj, że Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, żaden chrześcijanin nie żyje samotnie, ale jest częścią całości: wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jest jego członkiem.

Andrzej Matysek urodził się i wychowywał w rodzinie katolickiej. Jako chłopiec był ministrantem między innymi kieleckiego biskupa - ks. bpa Czesława Kaczmarka zwanego "więźniem socjalizmu". Od młodości fascynowała go historia Kościoła i poezja. W wieku 12 lat napisał pierwszy wiersz, przybrał pseudonim Andrzej Hram. Pisaniem para się ciągle. Ukończył Politechnikę Warszawską i pracuje w swoim zawodzie. W wolnych chwilach, poza pracą zawodową, zgłębia między innymi historię Kościoła. O tematyce religijnej napisał kilkadziesiąt wierszy, które zebrał w tomik "Życie moje"; monodram "Rzecz o Judaszu"; a obecnie przygotowuje do wydania obszerną książkę: "Być Polakiem". Jest autorem cieszącej się powodzeniem książki: "Poczet Papieży", za którą podziękowania i gratulacje otrzymał m.in. od papieża Polaka Jana Pawła II.

NG 2 (491)