Oburzyła nadmierna pokorność
Litwy wobec Polski

Czasopismo polskich Litwinów "Aušra" krytykuje nadmierną pokorność polityków litewskich wobec Polski.

W artykule pisma, zatytułowanym "I chłopa dopuszczono do rogu pańskiego stołu", omawia się reportaż Radia Litewskiego ze spotkania prezydentów Litwy i Polski Valdasa Adamkusa i Aleksandra Kwaśniewskiego, jakie odbyło się na początku grudnia w Liszkowie.

Jak twierdzi "Aušra", reportaż ten obfitował w takie określenia, jak "Polska - nauczycielką Litwy", "Polska - najwierniejszym adwokatem Litwy", "Polska na każdym kroku popiera aspiracje Litwy w kierunku integrowania się ze strukturami Europy Zachodniej", "Od Polski powinniśmy się uczyć, uczyć i jeszcze raz się uczyć".

"W takim pięknym komentarzu wystarczyłoby słowo "Polska" zastąpić "Związek Radziecki" i upodobniłby się on do komentarza w gazecie "Tiesa", napisanego, powiedzmy, w 1950 roku" - odnotowuje "Aušra''.

Pismo Litwinów w Polsce, mówiąc z uznaniem o coraz lepszych stosunkach między obu krajami, o współpracy gospodarczej i kulturalnej, pragnęłoby, aby były one równorzędne. Pisze ono, że obecnie stosunki te są bardzo jednostronne, dominuje w nich Polska.

"W Warszawie politycy doskonale wiedzą, że przedstawicielom władz, działaczom samorządowym, pracownikom kultury Litwy Polska zawsze pozostanie reprezentantką najwyższej kultury zachodniej, godnym naśladowania, ale niedoścignionym ideałem.

Zdaniem przedstawicieli Kraju Nadniemeńskiego, porównywanie się z Polską byłoby po prostu śmieszne. Politycy polscy doskonale wiedzą, że również bez tego, po przybyciu do Warszawy przewodniczący Sejmu, prezydenci, premierzy i ministrowie spraw zagranicznych Litwy będą się wynurzali ze skóry, aby tylko mówić po polsku" - pisze czasopismo.

"Czy nie lepiej nazywać Polskę "nauczycielką", "najwierniejszym adwokatem". Może wtedy "chłopu" znad Niemna i Wilii znajdzie się wolne miejsce w rogu pańskiego stołu" - ironizuje "Aušra".

Litwa uważa Polskę za partnera strategicznego w dążeniu do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

("Lietuvos rytas" z 22 12 2000 r.)

NG 2 (491)