Audrys Juozas Bačkis - kardynałem

Papież Jan Paweł II wymienił w niedzielę nazwiska 37 nowych kardynałów. Jest wśród nich arcybiskup wileński Audrys Juozas Bačkis oraz Polak, arcybiskup Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Nauczania Katolickiego.

Konsystorz, na którym wymienieni duchowni zostaną przez papieża podniesieni do godności kardynalskiej, odbędzie się 21 lutego. Wśród nowych kardynałów jest 32 arcybiskupów i 5 innych duchownych, których Jan Paweł II postanowił podnieść do godności kardynalskiej za szczególne zasługi dla Kościoła. Szerzej patrz na str. 11.

NG 3 (492)