Uczyć się miłości bliźniego

12 stycznia br. już po raz kolejny (uprzednio w 1995 r.) za sprawą nieostrożnego albo też pijanego kierowcy zniszczony został pomnik na wileńskim Zarzeczu.

Cios był na tyle silny, że ważący ponad 400 kg kamień runął z postumentu. Obecnie znajduje się on w pracowniach spółki "Grinda", gdzie też zostaną oszacowane wyrządzone mu szkody, po czym zostanie odrestaurowany. Koszty restauracji pokryje sprawca wypadku, o ile zostanie wykryty. W przeciwnym razie prace te opłaci samorząd miasta.

Tymczasem mieszkańcy Wilna z dużą niecierpliwością oczekują na powrót pomnika w należne mu miejsce. Nic w tym dziwnego, zważywszy fakt, że upamiętnia on bohaterską śmierć polskiego chłopaka, który zginął ratując cudze życie podczas powodzi 1931 r. Dla wielu to tragiczne wydarzenie sprzed lat, o którym przypomina opis wyryty tuż pod wizerunkiem Maryi, stanowi najlepszy przykład miłości bliźniego. Dlatego też na resztkach pomnika i na ustawionym tuż obok krzyżu, codziennie zobaczyć można przyniesione przez troskliwe ręce kwiaty.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 3 (492)