Tadas IGNATAVIČIUS

Macki biurokracji oplotą również język

Powstają nowe służby

Dziś Sejm może zmienić status Państwowej Komisji Języka Litewskiego i dodatkowo utworzyć jeszcze trzy samodzielne instytucje, które zajmą się nadzorem nad użyciem języka państwowego.

W skorygowanym i zgłoszonym przez przedstawiciela partii "Jaunoji Lietuva", posła na Sejm Stanislovasa Buškevičiusa projekcie ustawy o statusie Państwowej Komisji Języka Litewskiego przewiduje się, że od komisji zostanie odłączona Inspekcja Językowa oraz utworzone dwie całkowicie nowe instytucje, mianowicie Dyrekcja Komisji Językowej i Służba Regulacji Języka.

Projekt został już zaaprobowany przez sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury pod przewodnictwem członka frakcji Nowego Związku Rolandasa Pavilionisa, chociaż frakcja Nowego Związku (socjalliberałów) jest odmiennego zdania.

("Lietuvos rytas" z 16 01 2001 r.)

NG 3 (492)