Kolejne posiedzenie sądu

23 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie sądu, na którym był rozpatrywany pozew tzw. "Zarządu Głównego" o uznanie decyzji o zwiększeniu kapitału założycielskiego "Naszej Gazety" za nieważną. Jednocześnie na wniosek sądu redakcja przedstawiła swój kontrpozew, z którego jednoznacznie wynika, iż inicjatorzy procesu sądowego J. Sienkiewicz i Z. Balcewicz nie mają mandatu występowania w imieniu "Zarządu Głównego", z tej racji, iż powyższe gremium nie uzyskało poparcia większości na tak zwanym zjeździe w dniu 27 maja 2000 roku i nie zostało wybrane, co już ni u kogo nie budzi wątpliwości.

W związku z tym, że prawnikowi tzw. "Zarządu Głównego" upłynął termin pełnomocnictw, upoważniony przedstawiciel Z. Balcewicz na proces się nie zjawił, przybyli J. Sienkiewicz i nineL Mongin nie byli przygotowani do udziału w rozprawie sądowej oraz w związku z naruszeniem innych procedur, kolejne posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 1 marca br.

Doprowadzenie do końca procesu nareszcie postawi kropki nad i, kończąc dyskusję o tym, czy osoby i gremia nie wybrane zgodnie z wymogami prawa i nie należące do organizacji, mogą występować w imieniu organizacji. A tym bardziej podejmować próbę przejęcia w imieniu organizacji mienia w postaci Domu Polskiego w Wilnie wartości około 6 mln. USD.Inf. wł.

NG 3 (492)