W głosach ludzi - coraz więcej sceptycyzmu

Jak oceniacie pracę nowego rządu? Takie pytanie na zamówienie naszego tygodnika zadało studio badań opinii publicznej i rynku "Spinter" pięciuset mieszkańcom Wilna, Kowna, Kłajpedy, Szawel i Poniewieża, mającym ukończone 16 lat.

Sondaż wykazał, że 43 proc. respondentów niezbyt przychylnie powitało pierwsze posunięcia rządu. 36 proc. ankietowanych skłonnych jest zaakceptować działalność rządu. A propos, pracę rządu przychylniej oceniają młodsi uczestnicy sondażu, natomiast starsi są nastawieni bardziej sceptycznie.

Bardziej zadziwia inna część sondażu. Na pytanie "Czy jasne są wam cele i przewidziane działania rządu koalicyjnego"? pozytywnie odpowiedziała tylko czwarta część respondentów. Prawie dwie czwarte twierdzi, że dotychczas niezbyt uświadamia sobie, czego zamierza dokonać, co planuje nowy rząd. Dowodzi to, że władza liberałów i socjalliberałów, podobnie, jak i poprzednie, bardzo niewiele uwagi poświęca dyskusji ze społeczeństwem, nie sądzi, iż musi wyjaśniać swe decyzje.

("Veidas", nr 3 z 2001 r.)

NG 3 (492)