Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Valdas Adamkus

prezydent Litwy, sprzeciwił się pośpiesznej decyzji premiera i ministra gospodarki zmiany dyrektora generalnego "Lietuvos energija". Na spotkaniu z zarządem "Lietuvos energija" prezydent wezwał go, aby nie składał rezygnacji. Przywódca kraju V. Adamkus wezwał też premiera i ministra gospodarki, aby złożyli wyjaśnienia w sprawie zmiany kierowników "Lietuvos dujos" i "Lietuvos energija".

Rolandas Paksas,

premier Litwy, naruszył normy prawne i etykę polityczną. Nie informując ministra finansów i osoby czasowo pełniącej obowiązki naczelnika Inspekcji Podatkowej, R. Paksas mianował nową kierowniczkę Inspekcji Podatkowej G. Savickiene. W tym samym dniu ogłoszono konkurs na objęcie tego stanowiska. Po tym premier zmienił rozporządzenie, wyznaczając ją tymczasowo.

Tomas Marcijonas

dyr. gen. "Narbutas ir Ko" W roku 2000 obrót największego producenta mebli biurowych wzrósł o 22 proc., eksport w ciągu roku zwiększył się o 51 proc., do 13,9 mln litów.

Aloyzas Tarvydas

dyrektor "Litexpo" W 2000 r. organizatorzy wystaw mieli największy spadek w ciągu ostatnich lat. Obrót centrum wystawowego "Litexpo", w porównaniu z 1999 r., zmniejszył się o 4 mln litów, a zysk - o 0,5 mln litów.

("Veidas", nr 3 z 2001 r.)

NG 3 (492)