Czyżby zza świata...

"Kurier Wileński" z ulicy Birbiniu (Fujarkowej), w sobotę opublikował listę polskich społecznych organizacji, po raz pierwszy zmieniając kolejność alfabetyczną, akcentując struktury Związku i promując J. Sienkiewicza i Z. Balcewicza, jako rzekomo prawowitych przywódców całej tej organizacji.

I w to im graj na fujarze, niech to sobie mają dla próżnej pychy. Zastanawia jednak, dlaczego na długiej liście liderów i liderek znalazło się wielu nieaktualnych i nawet nieżyjących przywódców. Czyżby zza świata nadal kierują działalnością społeczną? (zk)

NG 3 (492)