10 - lecie Fundacji

W minioną sobotę Fundacja Rozwoju Gospodarki i Kultury, założona w roku 1991 przez ówczesnych deputowanych do Rady Najwyższej Litwy - Polaków, uroczyście obchodziła 10 - lecie swojej działalności. Nieliczna ilością członków i niegłośna w działaniu Fundacja może się poszczycić znacznym dorobkiem. Przez kilka lat ta organizacja społeczna zainicjowała i prowadziła kursy przygotowawcze dla absolwentów szkół polskich. We współpracy z Bydgoską Akademią Rolniczo - Techniczną skierowała około 150 osób na specjalne kursy, które poprzez dwusesyjne zajęcia zdobyły zawód komputerzysty wysokiej kwalifikacji, pomogła wielu zespołom, konkretnym ludziom, potrzebującym rodzinom, szkołom.

O dokonaniach Fundacji informowali kolejni jej prezesi R. Maciejkianiec, A. Ruszkulis i J. Baroniene. Mające się wkrótce odbyć robocze spotkanie członków Fundacji nakreśli kierunki jej działania na najbliższą przyszłość. Inf. wł.

NG 4 (493)