Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Jonas Dastikas

dyrektor generalny "Lifosa" Spółka, która z powodu cen nawozów fosforowych na rynkuświatowym przed tygodniem wstrzymała produkcję fosforanu diamonowego, musiała odesłać na urlopy 800 pracowników. W roku ubiegłym z przyczyny spadku cen przedsiębiorstwo poniosło straty w wysokości 56,4 mln litów.
Eugenijus Maldeikis

minister gospodarki, nie potrafił honorowo wycofać się po skandalicznej wizycie w Moskwie, którą zorganizowała zachodnia korporacja finansowo-przemysłowa. Chociaż prezydent Valdas Adamkus wyraził E. Maldeikisowi swą nieufność, jednak minister zwrócił się jeszcze do Komisji Etyki Służbowej, aby ta rozpatrzyła, czy jego postępowanie w Moskwie nie było sprzeczne z etyką służbową.
Gintaras Striaukas

minister komunikacji, po paru miesiącach pracy złożył rezygnację ze swego stanowiska. Członek rządu, liberał postanowił podać się do dymisji, gdy Służba Badań Specjalnych przekazała premierowi materiał o jego wykroczeniach przeciwko etyce służbowej w okresie, zanim został ministrem. Poprzednio G. Striaukas kierował Państwową Dyrekcją Dróg Samochodowych.


Wybrany na drugą kadencję

Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu szef Banku Litewskiego Reinoldijus Šarkinas został wybrany na to stanowisko na okres następnych pięciu lat. Ostatnio kierownik BL zakomunikował, że już 1 stycznia lub 1 lutego 2002 roku lit ma być odwiązany od USD i związany z walutą UE - euro. Jego zdaniem, daty te byłyby sprzyjające przedsiębiorcom, zawierającym roczne umowy eksportowo-importowe, gdyż się zawiadomi ich zawczasu, np., o pół roku wcześniej, żeby mogli łatwiej się orientować.

("Veidas", nr 4 z 2001 r.)

NG 4 (493)