Wiadomości gospodarcze

* Budżet państwowy od początku do 19 stycznia włącznie nie otrzymał 69 mln litów prognozowanych dochodów. Zgodnie z przewidywaniami, w styczniu w ciągu 1 dnia pracy powinno wpływać 19,7 mln Lt dochodów. Zaległość wyniosła 3,5 dni i stale wzrasta. Ogółem w tym roku do budżetu państwowego wpłynęło 207,8 mln Lt dochodu.

* W ciągu najbliższych 5 lat co roku trzeba będzie zamykać średnio po 30 zakładów przetwórstwa mięsnego i po 45 rzeźni. Takie zobowiązania Litwy są przewidziane w negocjacyjnej pozycji o rolnictwie podczas rozmów w sprawie członkostwa w UE. W kraju działają 303 rzeźnie uboju bydła i 291 zakładów przetwórstwa mięsnego. Do roku 2007 ma być zbudowane 7 rzeźni, odpowiadających wymaganiom UE.

* Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, na początku roku 267 przedsiębiorstw nie wypłacało wynagrodzenia za dwa i więcej miesięcy. Przedsiębiorstwa były zadłużone dla 34,3 tys. pracowników, czyli średnio po 3306 Lt na jednego pracownika.

* W roku ubiegłym litewski rynek reklamowy wynosił blisko 380 mln litów, czyli był mniejszy o 11 proc. niż w 1999 r., gdy kształtował się na poziomie 427 mln litów. Najbardziej zmniejszyły się dochody gazet - zarobiły one o 24,4 proc. mniej niż w roku pozaprzeszłym.

* Niepełne obliczenia dowodzą,że podatki i procenty, jakie wpłaciła w roku ubiegłym "Mažeikiu nafta" do budżetu Litwy, mogą przekroczyć 2 mld litów. W roku 1999 ta spółka naftowa wpłaciła do budżetu państwa 1,48 mld litów. ("Veidas", nr 4 z 2001 r.)

NG 5 (494)