Tydzień w skrócie

Dymisja

Po trwającym trzy tygodnie kryzysie, spowodowanym kontrowersyjną wizytą w Moskwie do dymisji podał się minister gospodarki E. Maldejkis.

Poprawka

Posłowie z ramienia partii socjalliberalnej wnieśli pod obrady Sejmu poprawkę do ustawy o samorządach. Gdyby poprawka została przyjęta to merowie i wicemerowie samorządów mogliby być zwalniani głosami 2/3 radnych, a nie jak dotychczas połową plus jeden głos. Taka decyzja zrobi kierowników samorządów praktycznie nie usuwalnymi.

Wydatki

W 2000 roku w porównaniu z rokiem 1999 o 2,7 proc. zmniejszyły się wydatki mieszkańców Litwy na zakup artykułów żywności.

Prywatyzacja

Rząd przyjął uchwałę, zgodnie z którą staje się jedyną instytucją decydującą o przyjęciu projektów transakcji prywatyzacyjnych. Przed tym takie decyzje były podejmowane wspólnie przez rząd i międzyresortową komisję.

Integracja

Premier rządu RL R. Paksas z małżonką przebywał z wizytą w Brukseli. W trakcie wizyty były omawiane perspektywy integracji naszego kraju do struktur euroatlantyckich.

Wiec

Kilkuset aktywistów Związku Wolności Litwy, partii Logiki Życia, ruchu "Za spawiedliwą Litwę" i Związku Młoda Litwa protestowało przed pałacem prezydenckim i rządem domagając się polepszenia sytuacji socjalno-gospodarczej kraju, zaprzestania procesów integracyjnych Litwy z NATO i Unią Europejską.

NG 5 (494)