Poszukują

Szanowni Państwo.

Przesyłam wycinek z "Gazety Krzeszowickiej" o Czesławie Chmielaku ze zdjęciami do wykorzystania. Może za pośrednictwem "Naszej Gazety" uda się odnaleźć jego rodzinę. Autorowi tekstu p. Bazarnikowi w Centralnym Archiwum Wojska Polskiego powiedziano, że żona Czesława Chmielaka mieszkała w Wilnie przy ul. Derewnickiej 60 m. 6. Napisał nawet list, który wysłał pod ten adres. Nikt mu jednak nie odpowiedział. Może za Waszym pośrednictwem uda się powiadomić rodzinę o starannie utrzymanym grobie w Krzeszowicach.

W Wilnie i Trokach ostatnio byliśmy w 1974 roku. Ciekawi jesteśmy ile się od tego czasu zmieniło.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jerzy Kluz, redaktor naczelny "Gazety Krzeszowickiej"

Od redakcji: gdyby ktoś z Czytelników wiedział o losach rodziny Cz. Chmielaka, prosimy o informację.


Mogiła Chmielaka

W 1983 r. na krzeszowickim cmentarzu, po prawej stronie alejki prowadzącej od głównej bramy do kaplicy, odnalazłem grób żołnierza.

Poniżej widniała kamienna tablica z wyrytym, bardzo już podniszczonym napisem: "Czesław Chmielak plutonowy, zginął tragicznie 11 VII 1945 r." Postanowiłem zaopiekować się nagrobkiem, a w przyszłości tę opiekę powierzyć młodzieży harcerskiej. Uważałem przy tym, że równocześnie muszę im przekazać kim był ten żołnierz, a przynajmniej w jakiej jednostce Wojska Polskiego służył.

Napisałem więc do centralnego archiwum Wojska Polskiego w Warszawie, skąd w krótkim czasie otrzymałem odpowiedź, z której wynikało, że plutonowy Czesław Chmielak syn Michała, urodził się 3 maja 1921 r. w Rykosztach w powiecie Wileńsko - Trockim. (...)

Przez lata opiekowałem się nagrobkiem wspólnie z Konstantym Klockiem, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. W 1993 r. dzięki wsparciu Stowarzyszenia, mistrz kamieniarski Jerzy Cekiera odnowił nagrobek. Podniósł go, wyprofilował oraz wymienił na marmurową tablicę, na której wyrył, oparty na informacji udzielonej przez Centralne Archiwum WP i relacji Józefa Butrymowicza, napis: "Śp. Czesław Chmielak, plutonowy Armii Krajowej i Wojska Polskiego z 34 Pułku Piechoty II Armii, ur. 3. 05. 1921 zginął tragicznie 11. 07. 1945". Powyżej tablicy, w zagłębieniu po odpadłym elemencie, umieszczony został wizerunek orła białego na czerwonym tle, namalowany przez artystę malarza Mariana Konarskiego. Okoliczności śmierci plutonowego pozostają nadal nieznane.

Władysław Bazarnik

NG 5 (494)