Powiedzieli...

Aloizas Sakalas, poseł na Sejm RL o wizycie ministra gospodarki E. Maldejkisa do Moskwy i dymisji ministra komunikacji Gintarasa Striaukasa:

"Gdybym był panem Maldejkisem, to zachowałbym się tak samo jak pan Striaukas"

Gerčas Ţakas, prezes społeczności żydowskiej Kowna zwracając się do mera tego miasta Giedyminasa Budnikasa:

"Nie utożsamiamy pana z V. Đustauskasem. Gdyby on był merem nie przyszlibyśmy. Pan jest dobrym człowiekiem"

Birutë Vesajtë, posłanka na Sejm RL:

"Głodny człowiek jest nie bezpieczny dla państwa. Dla tego obniżenie cen na żywność jest ważną sprawą dla bezpieczeństwa państwa"

NG 5 (494)