Dalia GUDAVIČIUTË

Z Wilna - eksport pokojowej rewolucji

W stolicy Litwy opozycja białoruska uczy się metod walki bez użycia przemocy

Dzi¶ w Wilnie 40 Białorusinów podejmuje naukę, jak bez użycia przemocy zwalczać reżim dyktatorski w swym kraju.

Do stolicy Litwy skierowały swych przedstawicieli prawie wszystkie opozycyjne ruchy i partie.

Trzej Białorusini przyjechali z USA. W¶ród nich jest jeden z liderów opozycji Zenon Pozniak.

Każdy z nich, po wysłuchaniu całego cyklu wykładów, na Białorusi zostanie instruktorem, który będzie mógł uczyć również innych uczestników opozycji metod ruchu oporu bez użycia przemocy.

5-dniowe seminarium jest zatytułowane "Walka demokracji bez użycia przemocy i proces demokracji białoruskiej".

Szkolenie w Wilnie dla przedstawicieli opozycji białoruskiej zorganizowała Fundacja Poparcia Obrony Obywatelskiej, której przewodniczy, obrońca praw człowieka Stasys Kauąinis i były poseł na Sejm Audrius Butkevičius.

("Lietuvos rytas" z 26 012001 r.)

NG 5 (494)