Beata Garnyte

Gdzie na studia wyższe

Już niemal we wszystkich szkołach Litwy odbyły się tradycyjne studniówki, po których maturzyści zaczęli odliczać dni, dzielące ich od egzaminu dojrzałości. W ciągu tego, jakże krótkiego czasu muszą podjąć najważniejszą w swym życiu decyzję - gdzie studiować, jaki kierunek wybrać.

A pomoże im w wyborze książka zatytułowana "Priemimas i septynias Lietuvos aukđtasias mokyklas 2001", wydana nakładem oficyny "DAKRA". Zainteresowani mogą tu znaleźć zasady przyjmowania absolwentów szkół średnich do siedmiu wyższych uczelni Litwy - Kowieńskiego Uniwersytetu Medycznego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego, Litewskiego Uniwersytetu Rolnictwa, Uniwersytetu w Szawlach, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiej Akademii Weterynarii.

Informacja zawarta w tej książce jest o tyle ważna, że mówi o nowym systemie przyjmowania na studia. 8 grudnia 2000 roku 7 wymienionych wyżej uczelni wyższych połączyło się w Stowarzyszenie Litewskich Szkół Wyższych.

Według założeń, opracowanych przez to Stowarzyszenie, absolwenci będą mogli ubiegać się o indeks studenta na wszystkich siedmiu uczelniach składając podanie na jednej z nich.

Podania o przyjęcie na studia składać można od 6 marca do 31 maja, tam zaś, gdzie program nie przewiduje egzaminów wstępnych - do 3 lipca. Podanie zawierać powinno zdjęcie kandydata, kwit, potwierdzający ?opłatę egzaminacyjną? oraz kopię ostatniej strony paszportu. Blankiety podań i ich dodatków mają być rozesłane do wszystkich szkół średnich, można je także będzie otrzymać w komisjach przyjmujących dokumenty.

Podania mogą być poprawiane od 6 marca do 3 lipca po złożeniu odpowiedniego dodatku do podania. Każda poprawka będzie kosztować 40 Lt.

Rejestracja dokumentów odbywać się będzie w dniach od 12 czerwca do 3 lipca, egzaminy wstępne zaś od 18 do 30 czerwca. Należy przy tym pamiętać, że na egzamin należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Liczba nabranych punktów zostanie ogłoszona 4 lipca. Listy tych, którzy zostali przyjęci na studia zostaną wywieszone 9 lipca o godz. 14. we wszystkich wymienionych wyżej uczelniach. Informację o tym znaleźć można również na stronach internetowych uczelni, które podajemy niżej: KMU - http:\\www.info.kmu.lt
KTU - http:\\www.ktu.lt
LVA- http:\\www.lva.lt
LZUU - http:\\www.lzau.lt
SU - http:\\www.su.lt
VGTU - http:\www.vtu.lt
VU - http:\www.studijos.cr.vu.lt

Warto zaznaczyć,że opłata egzamiacyjna w tym roku będzie zależała od tego, o ile kierunków się ubiegamy. Jeżeli absolwent ubiega się o jeden lub dwa kierunki - zapłaci 70 Lt, od trzech do sześciu - 130 Lt, jeżeli więcej - 180 Lt. 180 Lt zapłaci się również wówczas, jeżeli podanie zostanie złożone w dniach 1-3 lipca.

NG 6 (495)