Uroczystość otwarcia
Domu Polskiego w Wilnie

W niedzielę 19 lutego br. z udziałem Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Alicji Grześkowiak nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Wilnie, wzniesionego kosztem ponad 5 mln USD z funduszy Państwa Polskiego. Marszałek Senatu dokonała też symbolicznego przekazania powyższego obiektu, jako daru Narodu Polskiego dla Polaków na Litwie.

Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza św. w kościele św. Ducha, odprawiona w intencji pracowników Domu Polskiego w Wilnie, w której wysoka delegacja z Polski, w związku z opóźnionym przylotem samolotu, nie wzięła udziału.

NG 7 (796)