Pamięci
prof. Aldony Dvarionaitë

Impreza kulturalna poświęcona pamięci
prof. Aldony Dvarionaitë i 10. rocznicy
polsko-litewskich stosunków
dyplomatycznych i kulturalnych

W dniach 9, 11 i 14 marca 2001 r. Towarzystwo im. M.K. Čiurlionisa wraz z Instytutem Kultury Polskiej w Wilnie i Pałacem Artystów Litewskich organizuje imprezę kulturalną poświęconą pamięci attache kultury Litwy i Polski, pianistki prof. A. DVARIONAITË oraz dziesiątej rocznicy polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych i kontaktów kulturalnych.

Prezydent Towarzystwa im. F. Chopina, attache kultury polskiej i litewskiej, pianistka i pedagog prof. Aldona Dvarionaitë była wielką artystką.

W imprezie udział wezmą: pianista, kompozytor i dyrygent z Polski, były uczeń A. Dvarionaitë, laureat międzynarodowych konkursów Emilian MADEY, a także wznosząca się na Litwie i w świecie gwiazda, laureatka międzynarodowych konkursów, śpiewaczka Nomeda KAZLAUSKAITË (mezzosopran) występująca ze światowej sławy śpiewaczką Montserrat CABALLE.

W programie: muzyka kompozytorów polskich i innych.

Imprezę wesprze Orkiestra Kameralna Św. Krzysztofa (kierownik artystyczny i gł. dyrygent prof. D. Katkus).

Kierownikiem muzycznym koncertu będzie dyrygent i kompozytor Aleksandras ŠIMELIS.

Organizatorzy apelują do organizacji i poszczególnych osób o finansowe wsparcie imprezy, które można przekazać na adres: Čiurlionio draugija, Savičiaus 11, przewodniczący S. Urbonas, tel. 62 24 51; albo za pośrednictwem kierownika projektu dyrygenta i kompozytora Aleksandra Szymela, tel. 47 05 50.

NG 7 (496)