Ramunë SAKALAUSKAITË

Eliksiru ożywienia gospodarki
poszukuje się na Wschodzie

Wpływowi przedstawiciele biznesu Rosji znaleźli na Litwie wielu sympatyków

Podkreślono pożytek pragmatyzmu

"Suwerenność polityczna - tak, ale suwerenność gospodarcza - to absurd".
Słowa, które tego wieczora powiedział prezydent Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Rosji, przewodniczący delegacji Arkadij Wolski, stały się motywem przewodnim narady w Sejmie, poświęconej litewsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej.

Przewodniczący zarządu potężnego rosyjskiego koncernu "Jedinaja energeticzeskaja sistema Rossiji" Anatolij Czubajs trzykrotnie powtórzył wezwanie: "Mniej ideologii, więcej pragmatyzmu".

Wzywano do odrzucenia obaw

Kontynuując myśl wiceprzewodniczącego Sejmu Arturasa Skardžiusa o nowym myśleniu, gość z Moskwy wzywał, aby odrzucić stare obawy, że rzekomo imperializm rosyjski pochłonie cały świat.

("Lietuvos rytas" z 8 lutego 2001 r.)

NG 7 (496)