Darius BABICKAS

Rodzina Landsbergisów -
kolekcjonerami ziemi

Majątek małżonki przywódcy konserwatystów uzupełniła działka pod Wilnem

Posiadłość przy autostradzie

Chociaż w roku 1999 lider konserwatystów Vytautas Landsbergis musiał zrzec się nabytej na wpół darmo i potajemnie parceli w stołecznej dzielnicy - na Zwierzyńcu. Jak się jednak okazało, prawie równocześnie, żonie polityka Gražynie Landsbergienë przyznano znacznie większą parcelę tuż pod Wilnem.

Dla G. Landsbergienë na mocy rozporządzenia byłego naczelnika powiatu wileńskiego Alisa Vidűnasa przydzielono działkę o powierzchni 1 hektara i 16 arów we wsi Klevine w rejonie wileńskim.

Ziemię tę przyznano dla G. Landsbergiene w doskonale położonym miejscu - mianowicie w odległości około 4 km od Wilna

Spadkobiercom nie jest łatwo

W Wilnie reforma rolna już od pewnego czasu nie rusza z miejsca. Działki ziemi nie są zwracane nawet byłym właścicielom, dopóki nie zostaną zebrane potrzebne dowody w sprawie dziedziczenia ziemi.

Nieco łatwiej jest odzyskać ziemię ojców lub dziadów pod Wilnem. Ale również tu powstaje wiele trudności. Dlatego niektórzy urzędnicy mają wątpliwości, czy G. Landsbergienë nie bez pomocy byłego naczelnika powiatu wileńskiego A. Vidunasa mogła z łatwością z Onikszt przenieść ziemię w okolice Wilna.

A propos, do terenów, które niedawno przypadły G. Landsbergienë, już kilka lat temu pretensje zgłosili dawni właściciele. Jednakże od pretendentów zażądano różnych dokumentów, a następnie odmówiono zwrotu znacjonalizowanej ongiś ziemi.

Odziedziczył spory majątek

Obecnie do G. Landsbergienë należą wspomniana działka we wsi Klevine w rejonie wileńskim oraz dwukondygnacyjne mieszkanie w stołecznej dzielnicy Zwierzyniec.

Znacznie więcej nieruchomości posiada V.Landsbergis. Należą do niego dwa budynki mieszkalne - w Kaczerginie i w Kownie, przy ul. Donelaitisa. Obydwa te domy V. Landsbergis odziedziczył po rodzicach.

W Kaczerginie ma nie tylko budynki, ale też parcelę gruntową.

Przywódca konserwatystów jest też właścicielem działek we wsi Sakiszki w rejonie wileńskim, w miasteczku Kaczerginie oraz we wsi Gaiženeliai w rejonie kowieńskim.

("Lietuvos rytas" z 10 02 2001 r.)

NG 7 (496)