L. Narkowicz

W nawiązaniu do publikacji "Życie i spuścizna Jana Obsta"
"Gratuluję i gorąco namawiam
do dalszych poszukiwań"

Redakcja "Naszej Gazety" serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nie zostali obojętni na los ciągle pozostającego w cieniu Jana Konrada Obsta - redaktora i historyka, członka Polskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie i założyciela Muzeum Adama Mickiewicza przy obecnym zaułku Bernardyńskim 11.

Niżej zamieszczamy fragment listu prof. Czesława Noniewicza z Białegostoku, który udokładnił pewne fakty zawarte w publikacji:

? Przeczytałem artykuł Liliany Narkowicz z dużą satysfakcją. Gratuluję i gorąco namawiam do dalszych poszukiwań(...).

Urodziłem się w Dziekaniszkach na Wileńszczyźnie i tam spędziłem dzieciństwo. Do szkoły uczęszczałem w Rubnie, zaś szkoła ta - gdy byłem w V klasie - mieściła się we dworze. Ponadto często bywałem w Rubnie u swojej babci Rozalii Oberlan.

Pamiętam Jana Obsta, gdy był on zakwaterowany w chacie Stankiewicza w Dziekaniszkach... Wertelek bywał w naszym domu(...). Przesyłam więc kilka uwag do artykułu zamieszczonego w dodatku "Czas" ( nr 46 z 28 grudnia 2000r.):

1 "Oberlany " - nie było takiej miejscowości na Wileńszczyźnie, jak również majątku o takiej nazwie. Malinówka zaś nie była odrębnym majątkiem, lecz należała do majątku Rubno i prawdopodobnie wcześniej zostala sprzedana Rymkiewiczom i Karpowiczowi, zanim majątek Rubno kupiła pani Zofia Roubina (s.9);

2. Ziemia należąca do majątku Rubno przejęta została do kołchozu ?Pobieda? w momencie utworzenia tego kołchozu. A więc ewentualne podpalenie dworu nie było umotywowane chęcią przyłączenia ziemi do kołchozu (s.9). Dwór spłonął w sześć lat po założeniu kołchozu.

3. Z pamiętników Jana Obsta nie wynika, że studiował on nauki przyrodnicze. "

P.S. Za cenne uwagi prof. Cz. Noniewiczowi szczerze dziękuję. Cieszę się, że mimo upływu lat, pielęgnuje Pan pamięć o J. Obście. Korzystając z okazji chciałabym poinformować Czytelników, że to właśnie prof. Cz. Noniewicz jeszcze w 1992r. podał nałamach "Gońca Kresowego" informację o pamiętnikach Obsta, przytaczając jakoświadectwo ich poszczególne fragmenty.

NG 7 (496)