Ostrzeżono Litwę

Główny Naukowo-Konsultacyjny Komitet Unii Europejskiej zakomunikował wczoraj, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na Litwie może znajdować się bydło zarażone spongioformową encefalopatią.

Panikę, jaka powstała w kraju w związku z ewentualnym zagrożeniem gąbczastego zwyrodnienia mózgu, poczuli również uczestnicy rynku mięsnego.

Popyt na wołowinę znacznie zmalał, natomiast popyt na mięso drobiu w ciągu ostatnich tygodni wzrósł o blisko 15 proc. Zwiększa się również popyt na wieprzowinę.

("Lietuvos rytas" z 14 lutego 2001 r.)

NG 7 (496)