Ryszard Maciejkianiec

Uczą się języka polskiego

Kiedy w miniony poniedziałek 19 lutego br. odwiedziliśmy w Nowych Święcianach społeczną szkółkę kultury i języka polskiego, prowadzoną przez Wandę Gołubiewą - Stankiewiczównę, (absolwentka Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej), byliśmy mile zaskoczeni obecnością aż 29 uczniów w jednej z klas Szkoły Średniej nr 2, przybyłych na zajęcia z języka polskiego.

Wiekowo różni, uczniowie klas 4 - 12, dzieci Polaków, Rosjan, Litwinów przychodzą tu raz na tydzień od października ub. roku, aby się uczyć pisać, czytać i mówić po polsku. Udział w lekcji i przysłuchiwanie się próbie przed sobotnim, pierwszym publicznym występem w Miejskim Ośrodku Kultury wraz z "Magunianką" na wieczorze zapustowym, jednoznacznie przekonał, iż trud kilku minionych miesięcy nie poszedł na marne.

Zaczęło się to wszystko przed trzema laty, kiedy w Święcianach rozpoczęła działalność takaż szkółka prowadzona przez Kamilę Kurcewicz i Wandę Gołubiewą, już w roku 2000 rozpoczęto nauczanie i w Nowych Święcianach. Zaangażowanie się w organizowanie koła Związku Polaków, a następnie powyższej szkółki Jana Jacyny, Jadwigi Burakowej, rodziców, a szczególnie dziadków, przy współudziale Anny Jurkiewicz i życzliwe pozwolenie na korzystanie ze szkolnego pomieszczenia dyrektor Antoniny Witkowskiej, pozwoliło szybko przejść od idei do dzieła. W ten sposób w Nowych Święcianach, gdzie języka polskiego nie nauczano już prawie czterdzieści lat, można znowu usłyszeć drogą sercu i miłą dla ucha naszą swojską, wileńską polską mowę

Planów i zamierzeń na przyszłość ma pani Wanda ze swoimi wychowankami co niemiara. Przede wszystkim dobre poznanie języka polskiego, ale też poszukiwanie możliwości spędzenia kolonii w Polsce, znalezienie dobrych przyjaciół - sponsorów, którzy by pomogli w nabyciu najpotrzebniejszych pomocy do nauki języka, jak magnetofonu czy telewizora, zorganizować odwiedzenie Wilna itd., itp.

Nie ma wątpliwości, iż wszystko powyższe z nadmiarem zostanie spełnione, czego z serca życzymy inicjatorom i uczestnikom realizacji idei zdobywania poprzez język polski kolejnego klucza do poznania świata.

Miłym akcentem naszej wizyty było również to, iż przekazane w tym samym dniu dla Związku przez Stanisława Kowalskiego książki od wilnian, zamieszkałych w Gdańsku, uzupełniły skromną biblioteczkę szkółki.

Chętnym nawiązania współpracy ze szkółkami w Nowych Święcianach i Święcianach, bądź wsparcia ich działalności, podajemy adresy:

Śvenčioneliai (Nowe Święciany) ul. Ţemutinë 35a m. 13, tel 31-403 Wanda Gołubiewa

Śvenčionys (Święciany) ul. Adutiđkio 115, tel. 51- 482, Kamila Kurcewicz.

Na zdjęciu: dzieci uczęszczające do polskiej szkółki w Nowych Święcianach wraz ze swoją nauczycielką.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 7 (496)