Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Jonas Sirvydys

Dyrektor gen. "Achemy" Spółka, produkująca nawozy azotowe, jako pierwsza wśród przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na Litwie, otrzymała certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania ochroną środowiska. W roku ubiegłym na ochronę środowiska przydzielono tu 9,4 mln litów.
Rimantas Perveneckas

Dyrektor gen. "Apranga" Największa spółka handlu odzieżą i obuwiem niebawem uruchomi w Wilnie firmowy sklep niemieckiej spółki "Hugo Boss", światowego lidera w handlu odzieżą męską.
Aleksandras Abiśala

Przedsiębiorca, były premier, został mianowany generalnym konsulem honorowym Republiki Korei na Litwie. Podczas ceremonii dokumenty dyplomatyczne o tej nominacji wręczył ambasador Republiki Korei na Litwę Kieok Chung, który rezyduje w Kopenhadze. Generalny konsul honorowy A. Abišala jest sygnatariuszem Aktu Niepodległości, szefem firmy konsultacyjnej.

Vida Stasiűnaitë,

mer Szawel i jeden z liderów partii socjalliberałów, uwikłała się w wątpliwy konkurs. Sama mianowała się przewodniczącą komisji w konkursie na dostawy paliwa. Komisja ta wytypowała jako dostawcę benzyny i oleju napędowego przedsiębiorstwu samorządowemu "Busturas" spółkę "Šoklis". W spółce tej własne interesy ma inny socjalliberał, naczelnik powiatu szawelskiego Laisvunas Neimanas.
Dalia Teirerskytë

posłanka na Sejm, liberał, jak się wydaje, zastąpi głośnymi oświadczeniami znaną poprzednio z tego Nijole Oželyte. Poetka, polityk i kobieta biznesu postanowiła zaczerpnąć myśli o rządzeniu państwem z wypracowań szkolnych. Zwracając się do uczniów z prośbą, aby podzielili się myślami na ten temat, powiedziała , że w Sejmie marnuje się czas na czczą gadaninę,że panuje tam próżność i arogancja. N. Oželyte określiła Sejm ostrzej - jako skrzynię, a parlamentarzystów nazwała impotentami.

("Veidas", nr 7 z 2001 r.)

NG 7 (496)