Powstało Towarzystwo Szlachty
Ziemi Wileńskiej

20 lutego w Wilnie, w redakcji "Naszej Gazety" odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Szlachty Ziemi Wileńskiej.

Towarzystwo ma na celu udokumentowanie i badanie dziejów rodów szlacheckich Ziemi Wileńskiej oraz wydawanie pisma o tematyce heraldyczno genealogicznej. Od lat na Litwie działają Towarzystwo Bojarów Litewskich oraz szlachty (dworiaństwa) rosyjskiego. Jednakże dotychczas nie istniała organizacja skupiająca potomków najbardziej licznej w dziejach naszego kraju szlachty polskiej.

Podczas zebrania została wybrana Rada Towarzystwa w składzie: Narkowicz Lilliana, Polakowski Robert, Połoński Henryk, Malewski Czesław, Mickiewicz Robert. Na przewodniczącego Rady został wybrany Czesław Malewski, kanclerzem Robert Mickiewicz.

Zainteresowanych historią, tradycją szlachty polskiej na Litwie prosimy o telefonowanie pod numery 223838, 828652268.

Inf. wł.

NG 7 (496)