Wiadomości gospodarcze

* W 2000 r. produkt krajowy brutto Litwy wzrósł o 2,9 proc. i wyniósł 44,9 mld litów. W 1999 r. PKB zmniejszył się o 4,2 proc. i według obowiązujących cen wyniósł 42,5 mld litów. W czwartym kwartale 2000 r., w porównaniu z tym samym okresem 1999 r., PKB zwiększył się o 4,7 proc. i według obowiązujących cen wyniósł 11,7 mld litów.

* Na aukcji papierów wartościowych w Banku Litewskim rozprowadzono całą 3-letnią emisję rządowych papierów wartościowych na sumę 20 mln litów. Średnia stopa procentowa wzrosła o 0,396 punktu, do 9,766 proc. Otrzymano 35 ofert nabycia RPW za 53,075 mln litów. Spełniono konkurencyjnych ofert za 16,135 mln litów, pozakonkurencyjnych - za 3,865 mln litów.

* Wszystkie działające na Litwie banki krajowe i zagraniczne w 2000 r. miały 62,6 mln ogólnego nie audytowanego czystego zysku. W roku ubiegłym głównym źródłem dochodów w bankach były wpływy z procentów, które stanowiły prawie 70 proc. wszystkich dochodów. Na 1 stycznia br. ogólny majątek wszystkich banków wyniósł 13,1 mld litów - w ciągu roku zwiększył się on o 1,8 mld litów, czyli o 16,4 proc.

* W roku ubiegłym zadłużenie państwa wzrosło o 660 mln litów i w końcu grudnia wyniosło 12,73 mld litów. Roczne czyste zadłużenie państwa kształtowało się na poziomie 782,2 mln litów. W grudniu dług państwa zwiększył się o 157,8 mln litów. W końcu grudnia zadłużenie państwa wyniosło 28,65 proc. przewidzianego w roku ubiegłym PKB (44,424 mld litów).

*Według wstępnych danych Stowarzyszenia Piwowarów, w roku ubiegłym jeden statystyczny mieszkaniec Litwy średnio wypił 60 litrów piwa, czyli o 5 litrów więcej niż w 1999 r. W roku ubiegłym w kraju sprzedano 20,15 mln dekalitrów piwa albo o 2,3 mln dekalitrów więcej niż w 1999 r.

* W roku ubiegłym eksperci litewskiego rynku telekomunikacyjnego spodziewali się, że ten sektor wzrośnie o 20-25 proc., jednakże rzeczywistość prześcignęła wszelkie oczekiwania: rynek ten rozszerzył się o 36 proc. W tym roku przewiduje się podobny rozwój rynku telekomunikacyjnego, bowiem operatorzy - "Lietuvos telekomas", "Omnitel", "Bite GSM": i "Tele 2" - nie zmniejszają tempa inwestycji.

* Należący do państwa pakiet 23,34 proc. akcji przedsiębiorstwa elektronicznego "Vilniaus Vingis" za 10,648 mln litów nabyła niemiecka spółka handlowa "Turbolite Vetriebs", dostarczająca wileńskiemu zakładowi jeden z elementów do produkcji systemów odchylających.

("Veidas" z 1 lutego 2001 r.)

NG 8 (497)