Tydzień w skrócie

Kardynał

Papież Jan Paweł II wręczył w Watykanie insygnia kardynalskie - sygnet i kapelusz kardynalski, wileńskiemu metropolicie arcybiskupowi A. J. Bačkisowi. A. J. Bačkis jest trzecim w dziejach państwa Litewskiego dostojnikiem kościelnym, któremu nadano ten tytuł.

Zgromadzenie

W Wilnie obradowała sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmów RL i RP. Spotkanie posłów obydwu krajów było poświęcone bezpieczeństwu obywateli w demokratycznym państwie.

Pozew

Były prokurator generalny Litwy K. Pednyča, złożył w Wileńskim Administracyjnym Sądzie Okręgowym pozew o bezprawnym zwolnieniu go z urzędu. Były prokurator domaga się kompensaty w wysokości 145 tys. Lt.
Wizyta Ä W końcu czerwca do Wilna z wizytą ma przybyć polityczny i duchowny przywódca Tybetu XIV Dalai Lama.

NATO

Rząd wyasygnował pół miliona litów na promowanie wśród litewskiego społeczeństwa integracji naszego kraju z NATO. Przewiduje się także zagraniczna promocja przygotowań Litwy do członkostwa w Sojuszu. Najnowsze sondaże badań opinii społecznej wskazują, że 46 proc. mieszkańców Litwy aprobuje członkostwo w NATO, natomiast 35 proc. jest przeciwna temu.

NG 8 (497)