Pamięci Wilnianina

W wieku 85 lat, w Gdańsku zmarł Wilnianin, Żołnierz Września, akowiec Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, Kazimierz Rostkowski. Po wojnie wierny syn Ziemi Wileńskiej zmuszony był osiedlić się na stałe w Trójmieście w Gdańsku. Pracując trenerem gimnastyki wychował cały szereg znakomitych sportowców. Za pracę trenerską został odznaczony tytułem "Zasłużony dla ziemi Gdańskiej". Od ukazania się pierwszego numeru "Naszej Gazety" Pan Kazimierz Rostkowski wraz z małżonką był aktywnym propagatorem tygodnika Związku Polaków na Litwie w Trójmieście.


W tej ciężkiej chwili Zarząd Główny ZPL i redakcja "Naszej Gazety" podzielają ból i smutek oraz składają wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

NG 8 (497)