Robert Mickiewicz

"Prząśniczce" - 20 lat

Może na pierwszy rzut oka zabrzmi trochę paradoksalnie, ale tym niemniej dziecięcy zespół pieśni i tańca jest najstarszym zespołem polskim w rejonie trockim. Właśnie w minioną niedzielę, 25 lutego, zespół Szkoły Średniej nr 2 w Landwarowie "Prząśniczka" obchodził swój 20 letni jubileusz.

Po mszy św. w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, która poprzedziła obchody jubileuszu, ten najstarszy, a zarazem bardzo młody zespół zgromadził w sali domu parafialnego ogrom swych sympatyków. W sali, w pełni znaczenia tego słowa, nie było gdzie jabłku upaść. Spóźnialscy musieli więc zadowolić się staniem w przejściach i mimo znacznego tłoku mężnie przetrwali do końca uroczystości.

Oprócz licznie przybyłych mieszkańców Landwarowa, rodziców małych artystów, byłych zespolaków, na koncert zawitali ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, Konsul Generalny RP na Litwie Mieczysław Jackiewicz, poseł na Sejm RL Aleksander Popławski, wicemer rejonu trockiego Zenon Kuzborski, prezes trockiego rejonowego oddziału Związku Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz, władze starostwa landwarowskiego, radny samorządu rejonu trockiego, były starosta Landwarowa Leonard Klimowicz, prezes Centrum Kultury Polskiej im. S. Moniuszki Apolonia Skakowska, licznie przybyli goście z Polski, wysłańcy od zespołów szkolnych "Strumyk" z Połuknia i "Gaik" z Rudziszek.

Powiedzieć, w przypadku zespołu szkolnego, że kilkugodzinny koncert jubileuszowy stał się podsumowaniem jego dorobku twórczego byłoby chyba nie zupełnie sprawiedliwe. Kilka lat wytężonej, żmudnej pracy kierowników zespołu, pedagogów szkoły, spowodowało, że od próby do próby grupa jeszcze niczego nie potrafiących dzieciaków, staje się z prawdziwego zdarzenia zespołem pieśni i tańca. Mija te kilka lat i młodzi artyści zdają maturę, opuszczają swoją szkołę i wszystko powtarza się od nowa. Niezmiennym pozostaje tylko to, że już drugie pokolenie najmłodszych landwarowian na przeciągu tych ostatnich dwudziestu lat zasilają szeregi swej "Prząśniczki".

Wszystko zaczęło się jesienią dalekiego 1980 roku z lekkiej ręki maestro Władysława Korkucia. Mimo wyraźnej niechęci władz sowieckich maestro potrafił już wcześniej założyć kilka polskich zespołów: "Wilenkę", "Świteziankę" i "Mereczankę". Swój pierwszy koncert polski dziecięcy zespół pieśni i tańca "Prząśniczka" dał 7 marca 1981 roku w sali sportowej wówczas jeszcze mieszanej rosyjsko - polskiej szkoły w rodzimym Landwarowie. Jak powiedzieli dla "Naszej Gazety" widzowie, którzy pamiętają tamten pierwszy koncert, dziś bardzo ciężko zrozumieć te emocje, które wywołał koncert "Prząśniczki" przed dwudziestoma laty. Dla wielu, z kilkuset zgromadzonych wówczas na sali widzów, było to pierwsze zetknięcie się z rodzimą i wówczas jeszcze na wpół legalną polską kulturą.

Pisząc o historii powstania zespołu nie sposób pominąć pierwszego kierownika grupy tanecznej, Romana Rotkiewicza. Dzisiaj sztafetę z rąk męża przejęła pani Helena Rotkiewicz. To właśnie dzięki jej staraniom mogliśmy podziwiać z jaką werwą młodzi tancerze wykonywali skoczne tańce ludowe, niełatwe układy choreograficzne.

Na przeciągu 20 lat istnienia zespołu bezcenny wkład w to, aby w Landwarowie brzmiała polska pieśń, wnieśli Alicja Wróblewska - Sinkiewicz, Irena Bielak, Alicja Podolska, Helena Wróblewska, Irena Ignatowicz, ś. p. Helena Połuboczko, Anna Mikszewicz, Zofia Kastujewa, Teresa Rynkiewicz, Jadwiga Jacewicz, Krystyna Małachowska, Krystyna Trajanowicz, Danuta Grablewska oraz wielu i wielu rodziców, przyjaciół na Wileńszczyźnie i w Polsce. Nie można oczywiście pominąć byłego proboszcza parafii Landwarowskiej ks. Mirosława Grabowskiego, który chętnie udostępniał "Prząśniczce" salę domu parafialnego.

Zespół demonstrował swój kunszt artystyczny na wielu scenach Litwy i Polski, na Ukrainie, Łotwie, Białorusi, ale chyba swój, jak dotychczas, największy i najsłynniejszy koncert "Prząśniczka" dała na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w 1988 roku. Warszawska publiczność, jak napisała wówczas, "Panorama Polska", zgotowała małym artystom z Landwarowa prawdziwą owację. Warszawiacy przyjmowali zespół jak prawdziwych bohaterów.

Ogromny wysiłek w sukces niedzielnego jubileuszowego koncertu w Landwarowie włożył Edward Mogilnicki, kierownik artystyczny zespołu od 1995 roku. W latach 1992 - 1995 zespołem kierował Jan Jarmołowicz.

Bez przesady można powiedzieć, że "Prząśniczka" jest "oczkiem w głowie" dyrektora Szkoły Średniej nr 2 w Landwarowie Franciszka Żeromskiego. Dyrektor nie tylko z urzędu pomaga szkolnemu zespołowi, ale i własnym przykładem, jako aktywny uczestnik, wraz z wieloma innymi nauczycielami, zespołu ludowego "Landwarowianie", zachęca uczniów do udziału w szkolnym zespole.

Na zakończenie chciałoby się życzyć "Prząśniczce", aby złota nić polskiej kultury wiła się w wielokulturowym Landwarowie w nieskończoność.

***

Chętnym nawiązania kontaktów z dziecięcym zespołem pieśni i tańca "Prząśniczka" przy szkole polskiej w Landwarowie podajemy adres szkoły: Szkoła Średnia nr 2 w Landwarowie ul. Lauko 20 4200 Landwarów, rejon trocki, Litwa, tel. 29290

Fot. Waldemar Dowejko

NG 8 (497)