Liliana Narkowicz

Wieczór autorski Aleksandra Śnieżki

W siedzibie Zarządu Miejskiego ZPL odbył się wieczór autorski poety wileńskiego Aleksandra Śnieżki. Tym razem został zaprezentowany tomik poetycki: "Wybór wierszy", który świeżo ukazał się w druku.

Wyboru tekstów Autor dokonał przy współpracy z Wiktorem Dulko, wydawcą niniejszej edycji, kompozytorem muzyki do słów A. Śnieżki i wykonawcą śpiewanych utworów poetyckich pana Aleksandra nie tylko na scenie Wileńskiej, ale i w Polsce.

Był to naprawdę wzruszająco ciepły wieczór rodzinny, po którym wszystkim "serdeczniej i piękniej się stało". Polecamy Czytelnikom ten tomik, mottem którego są wszystkim nam bliskie słowa:

"Lecz jeszcze jest naświecie Wilno
Po ból wrośnięte w moją duszę".

NG 8 (497)