Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Algirdas BUMELIS

Dyrektor gen. "Biotechny" Zysk spółki, która wśród producentów przemysłu farmaceutycznego pracowała najbardziej dochodowo, w roku ubiegłym wzrósł do 2,16 mln litów, sprzedaż natomiast zwiększyła się trzykrotnie - do 9,32 mln litów.Vygaudas UŠACKAS,

przyszły ambasador Litwy w USA, intensywnie szykuje się do nowej pracy. V. Ušackas odwiedził Warszawę, gdzie interesował się doświadczeniem pracy w Ameryce polskich dyplomatów, którzy wiele zdziałali, aby Polska została zaproszona do NATO. Prócz tego, ważną rzeczą dla Litwy jest zapewnienie poparcia licznej Polonii w USA. V. Ušackas przeprowadza również konsultacje na Litwie.

Ramunas DARULIS,

wiceminister, który tak nietaktownie postąpił wobec nauczycieli, zachował swe stanowisko, ale otrzymał naganę. W czasie spotkania z nauczycielami rejonu solecznickiego wydelegowany przez Nowy Związek (socjalliberałów) R. Darulis obrzucił pedagogów obraźliwymi słowami, jak: "Mam dość waszego gadania", "gdaczące kwoki, chór dziewczynek".


Bronius BRADAUSKAS,

poseł na Sejm, socjaldemokrata, sympatyk Białorusi, rządzonej przez autorytarny reżim Łukaszenki, zaskarżył w sejmowej Komisji Etyki i Procedur przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych Alvydasa Medalinskasa. B. Bradauskas, kierownik grupy parlamentarnej dobrosąsiedzkiej łączności z Białorusią, uważa, że A. Medalinskas, mający zastrzeżenia co do legalności grupy, naruszył normy etyczne.

("Veidas", nr 8 z 2001 r.)

NG 8 (497)