Aldona JANKAUSKIENË

Wpadł urzędnik, który fałszował
dokumenty własnościowe

Dla byłego inżyniera Państwowego Instytutu Regulacji Leśnych Romasa Padegimasa próba wzbogacenia się przez fałszowanie orzeczenia w sprawie przywrócenia prawa własności zakończyła się fatalnie.

36-letni mężczyzna stracił pracę, prokuratura dzielnicowa rejonu olickiego wytoczyła mu sprawę karną z powodu nadużycia stanowiska służbowego i fałszerstwa służbowego.

Latem roku ubiegłego R. Padegimasowi, który pracował jako projektant w rejonie orańskim, pewna mieszkanka tego rejonu scedowała prawo własności do ziemi. Projektant chciał tę ziemię przenieść do rejonu olickiego, gdzie sam mieszka.

Wniosek o przekazaniu na własność 0,21 ha ziemi i 0,10 ha lasu R. Padegimas przygotował sam i przedstawił go wydziałowi regulacji rolnych rejonu orańskiego.

Gdy ten wniosek został zatwierdzony w administracji naczelnika powiatu olickiego, R. Padegimas dopisał w nim dodatkowe liczby: zamiast "0,10 ha" lasu wpisał "10,10 ha", a w rubryce, w której nie wskazano żadnego zbiornika wodnego, wpisał "5,70 ha".

("Lietuvos rytas" z 22 lutego 2001 r.)

NG 8 (497)