Posiedzenie Zarządu Głównego Związku

22 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego, na którym przedyskutowano stan realizacji potrzeb polskiego społeczeństwa, związanych ze zwrotem ziemi, mienia oraz szkolnictwem, zaznaczając narastanie negatywnych tendencji w powyższych tematach. Rozpatrzono plan przedsięwzięć na najbliższy okres oraz uchwalono stanowisko Zarządu Głównego w sprawie reprezentacji Związku Polaków na Litwie

Inf. wł.

NG 8 (497)