Obchody 600-lecia
Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu

Mszą świętą w kościele św. Kazimierza pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza rozpoczęły się w niedzielę w Radomiu obchody jubileuszu 600-lecia Unii Radomsko-Wileńskiej.

Inicjator uroczystości, biskup diecezji radomskiej Jan Chrapek, modlił się, aby treść unii była realizowana także w czasach współczesnych. "To ona stała się fundamentem późniejszej Unii Polsko-Litewskiej i dzięki swej treści, która jest mocno nacechowana Ewangelią, mądrością, otwartością i braterstwem jest do dziś, na czas dyskusji o wspólnocie europejskiej, inspirującą kartą dla konkretnych działań na rzecz budowania szerszych porozumień" - powiedział Jan Chrapek.

Kardynał Henryk Gulbinowicz podkreślił w kazaniu korzyści płynące z zawartej 600 lat temu umowy pomiędzy Polską i Litwą, i apelował o modlitwę do św. Kazimierza, patrona radomskiej diecezji, o wstawiennictwo do Boga w ważnych dla Polaków intencjach.

"Polacy od wieków zwykli modlić się w pierwszej kolejności za Ojczyznę. Módlmy się więc, by w naszym narodzie godnie piastowano urzędy i sprawowano władzę. Św. Kazimierz dał nam przykład rządzenia w oparciu o zasady chrześcijańskiego humanizmu, który wyznaje prymat osoby nad rzeczą, wartości duchowych nad wartościami materialnymi. Święty z rodu Jagiellonów uczy nas także, iż w życiu publicznym nigdy nie może zaniknąć miłość, prawda i sprawiedliwość" - mówił kardynał Gulbinowicz.

W ramach obchodów rocznicy unii, 9 marca w radomskiej Katedrze odbędzie się koncert Orkiestry Simfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. W rocznicę podpisania porozumień, 11 marca, w kościele św. Jana mszę odprawi biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Podpisana 11 marca 1401 w Radomiu Unia Radomsko-Wileńska była konsekwencją porozumienia, jakie zawarli polski król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold oraz reprezentanci znaczących warstw społecznych w obu krajach.

Ostateczny jej kształt został przypieczętowany w 1569 r. w Lublinie w dokumencie zwanym Unią Polsko-Litewską. Na jej mocy oba kraje utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów z wspólnym monarchą.

PAP

NG 9 (498)