Wiadomości gospodarcze

* W styczniu sprzedano 448 nowych samochodów osobowych - o 11 proc. więcej niż w tym samym okresie 2000 r. W porównaniu ze styczniem roku ubiegłego, dostrzegalnie - z 20 do 35 proc. wzrosła liczba samochodów, sprzedanych na spłaty (leasing). Najwięcej sprzedano samochodów "Opel" (60), tylko o 1 mniej "Lad", na trzecim miejscu znalazł się "Peugeot' (37).

* Jeśli do końca marca spółka "Lietuvos geležinkeliai" nie znajdzie środków na finansowanie deficytowego odcinka kolei wąskotorowej Poniewież-Onikszty, to zamierza się ją zamknąć. Na utrzymanie najdłuższej w Europie wąskotorówki rocznie trzeba co najmniej 1,5 mln litów.

* W styczniu br. firma "Alytaus tekstile" miała straty w wysokości 658 tys. litów. Jest to pierwszy deficytowy miesiąc od września 2000 r., gdy przedsiębiorstwo zaczęło pracować rentownie. W roku ubiegłym obrót spółki wyniósł 168,1 mln litów albo o1,5 proc. mniej niż w 1999 r. (170,6 mln litów), nie audytowane straty kształtowały się na poziomie 7,8 mln litów (23,7 mln litów).

* W 2000 r. "Ekranas" miał 52,695 mln litów czystego zysku - 19 razy więcej niż w 1999 r., gdy spółka otrzymała 2,771 mln litów zysku. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych spełnił prośbę spółki, aby jej akcje wciągnąć na listę oficjalną.

* Największa w krajach bałtyckich litewska spółka wydobycia ropy naftowej "Minija nafta" w styczniu br. osiągnęła rekord wydobycia ropy. W tym miesiącu spółka wydobyła prawie 28 tys. metrów sześciennych ropy naftowej - o 14,6 proc. więcej niż w grudniu 2000 r., gdy wydobycie wyniosło 24,4 tys. metrów sześciennych.

* Grupa "Vilniaus bankas'' w 2000 r. miała 82,2 mln czystego zysku - o 11 proc. więcej niż w 1999 r. Skonsolidowany majątek grupy w ciągu 2000 r. zwiększył się o 11,8 proc., do 5,5 mld litów.

* Czysty zysk spółki "Klaipedos baldai" w styczniu br. wyniósł 765 tys. litów - o 41,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W styczniu br. obrót jej sięgał 4,534 mln litów, czysty zysk - 540 tys. litów.

("Veidas", nr 8 z 2001 r.)

NG 9 (498)