Władysław Bełza
(1847 - 1913)

Hymn Polski

O polski kraju święty!
Warowny domie nasz!
O! jakiż niepojęty,
Ty dla nas urok masz:

Potężna w tobie siła,
Żywota wieczny zdrój;
O Polsko moja miła,
O Drogi kraju mój!

Z nad murów Częstochowy
Boga Rodzicy wzrok,
Twej Pani i Królowej,
Twój każdy śledził krok.

I Jej puklerzem zbrojna,
W Jej upowita czar
Szłaś wielka i dostojna
Pod Chocim, Wiedeń, Bar!

Gdzie wstęga Wisły płynie,
Aż po Bałtyku brzeg;
Tam imię twoje słynie,
Tam dziejów twoich bieg.

O! wznieś się Orle biały!
O! Boże, spraw ten cud:
Niech słońce dawnej chwały,
Ogląda polski lud!

Ojczyzna moja miła,
O! Polsko kraju mój!
Potężna w tobie siła,
Żywota wieczny zdrój!

Za wolność twą i chwałę
Radosny wznosząc śpiew,
Oddamy życie całe,
Przelejem wszystką krew.

NG 9 (498)