Za dymisję - odszkodowanie

Koalicja rządząca, która mówi o dążeniu do liberalizacji stosunków pracy, zmniejszaniu uposażeń biurokratów, nie zabiera się do uregulowania, zdawałoby się, absurdalnych spraw. Poseł na Sejm Eugenijus Maldeikis, który był ministrem zaledwie parę miesięcy i po skandalu ponownie wrócił do parlamentu, otrzymał za to kompensatę w wysokości prawie 7 tys. litów. Zgodnie z ustawą o rządzie E. Maldeikisowi wypłacono odprawę na sumę 6.788 litów, chociaż ministrem był zaledwie dwa miesiące i jeszcze kilka tygodni chorował oraz był na urlopie.

("Veidas", nr 8 z 2001 r.)

NG 9 (498)