Prawa człowieka są jeszczełamane, chociaż
ich ochrona umacnia się

Problemy jeszcze są

Rząd Litwy w istocie przestrzega praw człowieka odnośnie swych obywateli, ale w niektórych dziedzinach są jeszcze problemy. Mówi się o tym w raporcie Departamentu Stanu USA.

Zgodnie z tym dokumentem, policja niekiedy bije zatrzymanych i narusza ustawy o aresztowaniu. Rząd osiągnął pewien postęp, ograniczając korupcję w policji. Jednakże warunki, panujące w więzieniach na Litwie są jeszcze złe, prócz tego zaniepokojenie budzi przedłużanie aresztu w niektórych sprawach.

Wielkim problemem, według ocen Amerykanów, jest dyskryminacja kobiet oraz przemoc wobec nich i dzieci. Problemem jest też wywóz przemocą kobiet i dziewcząt w celu uprawiania prostytucji.

Coroczny raport o sytuacji praw człowieka na całym świecie, sporządziło Biuro ds. demokracji, praw i pracy człowieka przy Departamencie Stanu USA.

Przemoc ze strony funkcjonariuszy policji

Funkcjonariusze policji niekiedy biją i w inny niegodny fizyczny sposób postępują z zatrzymanymi, łamiąc niekiedy ustawy regulujące tryb zatrzymania.

Wielu poszkodowanych z powodu działań funkcjonariuszy unika oskarżania policjantów w obawie przed prześladowaniami.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku ubiegłego, z powodu stosowania przemocy nie ukarano żadnego funkcjonariusza policji, podczas gdy w 1999 r. czterech funkcjonariuszy oskarżono o użycie przemocy i jeden został skazany.

Wiele nieszczęść z powodu pijaństwa

Notuje się wiele przypadków łamania praw kobiet w życiu codziennym, szczególnie, gdy to się wiąże z pijaństwem współmałżonka. Zbyt powoli tworzy się instytucjonalne mechanizmy do rozstrzygania tego problemu.

Poważnym problemem jest łamanie praw dzieci, związane z pijaństwem rodziców. Z powodu dominujących w rodzinach wartości autorytarnych nie są podejmowane skuteczne działania przeciwko łamaniu praw dzieci.

("Lietuvos rytas" z 28 02 2001 r.)

Od redakcji "NG": a jeżeli obywatel poprosi o tłumacza, to policja sprowadzi telewizję z audycją "Be tabu".

NG 9 (498)