Ciąg dalszy tragikomedii

Jak już informowaliśmy Czytelników 1 marca miało się odbyć kolejne posiedzenie sądu, rozpatrującego sprawę przeciwko zespołowi redakcji "NG", zainicjowaną w swoim czasie przez T. Filipowicza, a wznowioną przez J. Sienkiewicza i Z. Balcewicza. Niestety w wyznaczonym czasie inicjatorzy procesu nie zjawili się na sali rozpraw, nikogo nie informując o przyczynach swojej nieobecności.

Jak można się domyślać doskonale już rozumieją, iż doprowadzenie rozprawy sądowej do końca niedwuznacznie wykaże, że nie mają żadnych podstaw prawnych do występowania w imieniu Związku i rzekomego "zarządu głównego" "wybranego" 149 głosami na 420 obecnych na sali.

Kolejne posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 26 marca br.

(red.)

NG 9 (498)